Cáp điện cầu trục

Cáp điện cầu trục như là cáp dẹt cầu trục, cáp điều khiển. Cáp điện cầu trục đa dạng về qui cách, kích thước đáp ứng nhu cầu sử dụng.