Điều khiển từ xa cầu trục

Điều khiển từ xa cầu trục là thiết bị cấp tín hiệu điều khiển cầu từ xa, không qua dây điều khiển. Điều khiển từ xa cầu trục luôn có sẵn tại kho Công ty Tuấn Đạt.