Chổi tiếp điện cầu trục

Chổi tiếp điện cầu trục có nhiều loại như 1P, 3P, 4P, 6P. Chổi tiếp điện cầu trục được Công ty Tuấn Đạt nhập khẩu trực tiếp và cung cấp.