Palang cầu trục

Palang cầu trục được Công ty Tuấn Đạt cung cấp uy tín - chất lượng nhất hiện nay. Palang cầu trục có 2 dạng mới và cũ (đã qua sử dụng tại Nhật)